آخرین نوشته ها

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: بازرگانان ما در خارج از کشور، یتیم هستند و البته باید پرسید اصلا چه تعداد رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر داریم که بتوانند در بزنگاه ها به شکار فرصت ها اقدام کنند.

۳ بهمن ماه ۱۳۹۹

مطالعه بیشتر »