📸گزارش تصویری/مراسم احیاء شب های ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس- هیئت فاطمیون قم

مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس و با رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت فاطمیون قم برگزار شد.
شب بیستم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس و با رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت فاطمیون قم برگزار شد.
مراسم احیا شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس و با رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت فاطمیون قم برگزار شد.
شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس و با رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت فاطمیون قم برگزار شد.
مراسم احیا شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور نماینده مردم شریف قم درمجلس و با رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت فاطمیون قم برگزار شد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#site-info {display:none;}