ذوالنور نماینده مردم شریف قم از برگزاری جلسه امروز مجلس به صورت ویدئو کنفرانسی خبر داد.

ذوالنور نماینده مردم شریف قم از برگزاری جلسه امروز مجلس به صورت ویدئو کنفرانسی خبر داد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#site-info {display:none;}