?فیلم / پای درددل مردم….

حجت الاسلام ذوالنوري: لباس روحانيت را در مياورم و به صورتم ماسك مي زنم و مسافر سوار مي كنم

?سر بحث را با مسافر ها باز مي كنم و با لايه هاي مختلف مردم حرف مي زنم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#site-info {display:none;}