نیازمند یک شبکه قدرتمند در مبادلات کالا هستیم

نیازمند یک شبکه قدرتمند در مبادلات کالا ھستیم

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: عدهای در جایگاه امن اقتصادی، خبری از تورم و جنگ اقتصادی در کشور ندارند.
بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری، مجتبی ذوالنوری در ھمایش تجلیل از صنعت گران و کارآفرینان استان قم در اتاق بازرگانی عنوان کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید در مرحلھ اول، این جنگ را باور کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود :عدهای در جایگاه امن اقتصادی، خبری از تورم و جنگ اقتصادی در کشور ندارند، امروز لبه جلوی منطقه نبرد ھمان صنعتگران ھستند کھ بار زیادی از فشارھا را در جنگ اقتصادی متحمل میشوند.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد :در شرایط فعلی، باید دیپلماسی اقتصادی کشور برای کاھش فشارھای تحریم به میدان بیاید؛ اگر این دیپلماسی فعال شود در بسیاری از سفرھای مسئولان و ھیاتھای بازرگانی، نتایج خوبی به دست میآید؛ البته برخی از سفرھا بھ دلیل عدم برنامھ ریزی مناسب، تشریفاتی و بی خاصیت است.
وی افزود: در سفرھای خارجی، فرصتھای طلایی زیادی در تجارت و رفع مشکلات صادراتی وجود دارد که باید به خوبی مورد توجھ قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: ایران دارای ١١٠٠ کیلومتر راه مشترک با کشور ترکمنستان است در حالی کھ ترکیھ ۶٠ درصد از صادرات بھ این کشور را بر عھده دارد و ۴٠ برابر ما بھ صادرات کالا بھ این کشور می پردازد.
وی بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی پویا می تواند ما را به توسعه و شکوفایی برساند و از ظرفیت ھای تجاری خوبی برخوردار شویم.
ذوالنوری اظھار کرد: به یک شبکھ قدرتمند در مبادلات کالا نیاز داریم و در این خصوص ھمراھی مسئولان و رفع بروکراسیھا میتواند اثرگذار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *