نماینده قم در مجلس: وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است و باید اھتمام ویژه برای
حراست از آن شکل گیرد

بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری، بھ نقل از خبرگزاری ایرنا؛ حجت الاسلام والمسلمین مجتبی
ذوالنوری در جلسه شورای فرھنگ عمومی قم در مؤسسھ علامه طباطبایی، با اشاره بھ دغدغھ رھبر معظم انقلاب
پیرامون حفظ و حراست از زبان و ادبیات فارسی اظھار کرد: برخی برنامه ای تولیدی توسط صدا و سیما زمینه
تضعیف زبان و ادبیات فارسی را فراھم کرده است.
وی با اشاره به نقش زبان در شکل گیری فرھنگ عمومی و ایجاد فرھنگ در جامعه اظهار داشت: ھر کالایی به ھمراه
خود زبان و فرھنگ خاص خود را به ھمراه دارد کھ این فرھنگ بیگانه یا ھمزمان با ورود کالا وارد یا اینکه با تأخیر
وارد کشور میشود.
ذوالنوری، با تاکید براینکھ بر اساس قانون استفاده از عناوین و واژگان بیگانھ برای اصناف ممنوع است گفت :استفاده
از عناوین و اصطلاحات بیگانھ در بسیاری از واحدھای صنفی استان بھ دلیل ناآگاھی از ممنوعیت قانونی است و تعیین
ضرب الاجل چند ماھھ نمیتواند این مشکل را بھ صورت ریشھای حل کند.
وی با بیان اینکھ باید برای رفع مشکلات فرھنگی اھتمام ھمھ مسئولان و دستگاهھای مختلف ضروری است، گفت :
حضور مسئولان عالی دستگاهھای مختلف در جلسات شورای فرھنگی عمومی بھ دلیل اھمیت مسائل فرھنگی ضروری
است و باید به جای فرستادن نماینده، خود مسئول اداره در این جلسه حاضر شود.
ذوالنوری ادامه داد: ترویج برخی مدلھا و لباسھا، ساماندھی فرھنگسراھا و اجرای قانون ممنوعیت بھ کارگیری
عبارات و اصطلاحات بیگانھ از جمله اموری است کھ باید در دستور کار قرا گیرد.
وی گفت: باید با طراحی طرحھایی برای ساماندھی وضعیت فرھنگی و اولویت دادن بھ آنھا، زمینھ بررسی و تبدیل آنھا
به قانون فراھم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *