نقش دلالان در بخش کشاورزی حذف شود

نقش دلالان در بخش کشاورزی حذف شود

حجت الاسلام ذوالنوری با تأکید بر حذف دلالان در حوزه کشاورزی گفت :کشاورزان قمی با حمایت جھاد کشاورزی و تسھیلات دولتی باید از سیستم سنتی خود عبور کرده و بھ روشھای نوین آبیاری و تولید برسند. بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری، نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری امروز در مراسم افتتاح ٣٣ پروژه جھاد کشاورزی استان قم کھ بھ مناسبت ھفتھ جھاد کشاورزی در روستای طینوج استان قم برگزار شد، بھ اقدامات سازمان جھاد کشاورزی استان قم اشاره کرد و اظھار داشت: توسعھ و تثبیت اشتغال روستایی و امنیت غذایی برنامھای است کھ باید در سازمان جھاد کشاورزی دنبال شود. وی بھ گام دوم انقلاب اشاره کرد و افزود: در موضوع گام دوم انقلاب بحث ویژه بر مسئلھ تولید و اشتغال بوده و تولید بھ عنوان یک موضوع محوری و مبنایی بیش از گذشتھ بھ آن تاکید شده است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مبارزه با دشمن را بزرگترین رسالت مردم ایران دانست و گفت: در شرایطی کھ تنھا برنامھ دشمنان زمینگیر کردن اقتصاد کشور است حمایت از تولیدات کشاورزی و محصولات غذایی از درجھ اھمیت بسیار خاصی برای دولت و مردم دارد. وی مصرف آب و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی را موردتوجھ قرارداد و تصریح کرد: مشکلات آبی کشور و سطح فرونشست آبھای زیرزمینی بھشدت بحرانی شده و در برخی مناطق آب شیرین عملاً تمام و بھ آبشور رسیدهایم. ذوالنوری برای تأمین آب موردنیاز کشور از دریای خلیجفارس و یا خزر و عمان را بررسی کرد و ادامھ داد: برای توسعھ کشتھای کشاورزی باید از آبھای موجود استفاده کرده و باید بھ دنبال اصلاح الگوھای کشت بوده و از ھدر رفت آب جلوگیری کنیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توسعھ کشت گلخانھای در استان قم بیان کرد :با توجھ بھ وضعیت جغرافیایی قم بھترین روش برای توسعھ کشاورزی توسعھ گلخانھ است. وی با تأکید بر حذف دلالان در حوزه کشاورزی اظھار داشت :کشاورزان قمی با حمایت جھاد کشاورزی و تسھیلات دولتی باید از سیستم سنتی خود عبور کرده و بھ روشھای نوین آبیاری و تولید برسند. انتھای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *