دولت برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در قم زمین در اختیار شهرداری قرار دهد

دولت برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در قم زمین در اختیار شھرداری قرار دھد

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم گفت: دولت باید زمینھایی برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در اختیار
شھرداری قم قرار دھد.
بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری،حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسھ شورای برنامھریزی و توسعھ استان ، درباره چگونگی
حل مشکل کمبود فضای آموزشی استان گفت: دولت باید زمینھایی برای حل این مشکل کمبود فضای آموزشی در
اختیار شھرداری قم قرار دھد
مھمترین مانع سر راه خیرین مدرسھساز بحث زمین است، حتی برخی خیرین، مایلاند مستقلاً خودشان کاری برای
اختصاص زمین انجام دھند
اگر یک نھضت تأمین زمین را در استان فعال کنیم، گزارشھایی کھ در رابطھ با تأمین زمین برای فضای آموزشی
ارائھ میشود بھگونھای دیگر خواھد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *