انتقاد حجت الاسلام ذوالنوری از سیاست یک بام و دو هوا در تخصیص آب

انتقاد حجت الاسلام ذوالنوری از سیاست یک بام و دو ھوا در تخصیص آب

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سیاست یک بام و دو ھوا در زمینھ تخصیص
آب در استان قم انتقاد کرد.
بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری، بھ نقل از خبرگزاری فارس، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی
ذوالنور در جلسھ شورای برنامھ ریزی و توسعھ استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره بھ مشکل
کمبود آب در شھر قم اظھار کرد: در حالی کھ مشکل آب در شھر داریم، شاھد احداث بوستان ھزار ھکتاری در کوهھای
لم یزرع ھستیم، باید میان نیازھا و منابع تناسب وجود داشتھ باشد.
وی ادامھ داد: بھ باغھای داخل شھر قم اجازه کشاورزی بھ بھانھ مشکل کمبود آب داده نمیشود تا در آینده شاھد احداث
آپارتمانھا در اراضی این باغھا باشیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: حرکت یک بام و دو ھوا در زمینھ
تخصیص آب در استان قم کار درستی نیست کھ انجام میشود.
لزوم انجام مطالعات کاربردی در زمینھ آب در قم
مرتضی حیدری فرماندار قم در ادامھ جلسھ با اشاره بھ وضعیت آب در استان قم اظھار کرد: توسعھ یا عدم توسعھ
استان در بخشھای مختلف در گروی آب است و باید مطالعات جامع و کاربردی در این زمینھ صورت بگیرد تا بتوانیم
تصمیم گیری در این خصوص داشتھ باشیم.
انتھای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *